Gemeente Den Haag | Stadsdeel Loosduinen
Gemeente Den Haag | Stadsdeel Loosduinen
20 feb.

Wat veroorzaakt de meeste parkeeroverlast in Houtwijk

Net een andere vraag dan de andere vragen: geen stelling maar een meerkeuzevraag. We zijn benieuwd wat de meeste ergernis wekt omtrent het parkeren en welke oplossingen u ziet.

In uw reactie kan u uw stem toelichten en in gesprek gaan met de buren

In 2020 heeft er een enquête plaats gevonden in Houtwijk. Deze enquête ging over hoe prettig mensen wonen in Houtwijk. Veel mensen hebben deze enquête ingevuld en reacties achtergelaten. Veel bewoners hebben suggesties gedaan om de wijk te verbeteren. Deze suggesties leggen we nu weer voor aan de wijk via stellingen. Zo achterhalen wij of een suggestie gedragen wordt door de wijk.

Dit bericht en de reacties erop zijn zichtbaar in 1 buurten en op het publiek inspraakplatform

Bedankt voor je stem

Busjes die in de wijk parkeren
Auto's die op de stoep staan
Buurtgenoten met meerdere auto's
Mensen die niet in de wijk wonen parkeren hun auto in de straat
Ik ervaar geen parkeeroverlast
159 stemmen
Dit maakt deel uit van
folder Project
Voor of tegen? Doe mee met de stellingen over Houtwijk.

In december hielden we een grote enquête over prettig wonen in Houtwijk waarop veel mensen ook een reacties hebben gegeven. We willen de komende dagen antwoorden van bewoners in de vorm van een stelling aan jullie voorleggen.

Hoe doen we dit?

  • W…
Lees meer